AGATHA CHRISTIE

AGATHA CHRISTIE KAPSA PLNÁ ŽITA • K A P I T O L A • P R V N Í Byla řada na slečně Somersové, aby uvařila čaj. Slečna Somersová sem přišla, teprv nedávno a ze všech písařek na stroji byla nejméně zdatná. Nebyla už mladá a měla usouzenou tvář mírné ovečky. Když přelévala čaj,… Continue reading AGATHA CHRISTIE